previous next


שעת פעילות של התלמידים עם האייפדים. הנושאים של ההפעלות מתחלפים כל העת לפי העדפה של המורים או התלמידים, ויש לך תכנון מוקדם שמופיע לכולם על מערכת הלימודים באייפד

Latitude   52.382758˚ N
Longitude   5.206925˚ E
Altitude   ‎-0.00 m
Location   Almere, Province of Flevoland, Netherlands

Page: 2 of 8 (25%)