iPads in, books out

אין מה לעשות, הכותרת הזו פשוט יוצאת טוב יותר באנגלית. אז גם באירלנד אומרים שספרי הלימוד על אייפד טובים יותר מספרי נייר, ועוד אוניברסיטה בארה"ב החלה לחלק אייפדים במקם ספרים…

 

בקנדה, הכריזה Eminata Group על מה שהיא מכנה "North America’s Largest iPad-Based eTextbooks Initiative” בשיתוף עם המו"ל Pearson שיספק את התכנים עבור התלמידים על האייפד.   

סגור לתגובות